Tvorba designu

Tvorba designu

Tvoříme jak vektorovou grafiku, tak i bitmapovou

Vektorová grafika je grafika nejčastěji určena k tisku (grafika neztrácí při zvětšování kvalitu a je možné ji nekonečně-krát zvětšit). Realizuji také bitmapovou grafiku (případně rastrovou grafiku), což je grafika určena pro webové účely (při zvětšování ztrácí kvalitu a není vhodná pro tisk).

Protože spolupracujeme s dalšími profesionály, můžeme Vám zajistit jakoukoliv tvorbu grafických návrhů na míru ve vektorové nebo bitmapové verzi. Snažíme se vždy plně uspokojit požadavky Vás klientů a pochopit obor podnikání který děláte takovým způsobem, aby jsme byli schopni plně uspokojit vaše představy.